Eesti Õendusjuhtide Ühing  registreeriti Tartu Maakohtu registriosakonnas 4. oktoobril 2017. Ühingu eesmärk on arendada õendusjuhtimist ning suurendada õendusjuhtide panust Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi parendamisel. Ühingu põhiväärtusteks on professionaalsus, pühendumus, kollegiaalsus ja koostöö.

Õendusvaldkonna professionaalne juhtimine aitab parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ja rahuldada elanikkonna tervisevajadusi. Ühing teeb koostööd Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni ning tervishoiuasutuste ja organisatsioonidega Eestis.

Rahvusvahelisel konverentsil "5 tärni õendus" sai kahe päeva jooksul nautida suurepäraseid ettekandeid meistriklassi õendusest. Konverentsi esitlusmaterjalide kogumiku leiad siit: https://issuu.com/ttk9/docs/ttk_5_star_nursing

Collage

Fotodel: saalivaade, konverentsi korraldajad ja õendusjuhid Antwerpeni Ülikooli Haiglast, kes jagasid oma kogemusi Magnethaigla programmist.

16.10.2019 kogunesid kliinikumi kontserni õendusjuhid Pühajärvele, et kahe päeva jooksul arutleda tänaste ja tulevaste arengute üle. 

Kontserni seminar