Õendusjuhtide arenguseminar Paides

Novembrikuu lõpus kogunesid Tartu Ülikooli Kliinikumi, Lõuna-Eesti Haigla, Valga Haigla, Põlva Haigla ja Järvamaa Haigla õendusjuhid, et teha kokkuvõtteid senistes arengutes ja seada sihte tulevikuks.

Õendusjuhtide seminar Paides

 Foto: arenguseminaril osalejad Järvamaa Haiglas.

Ühine avaldus 3N rakendamiseks Eestis

09.11.2017 allkirjastati Rahvusraamatukogus ühine avaldus õendusabi klassifikatsiooni (3N - NANDA-I, NOC, NIC) kasutuselevõtmiseks Eestis. Avalduse tekst on kättesaadav http://www.est3n.com/436925542

 

171109 uudis

Foto: vasakult Kristi Puusepp, Riikliku 3N töörühma juht; Ülle Ernits, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor; Ulla Predeen, Tartu Tervishoiu Kõrgkool rektor; Tiina Freimann, Eesti Õendusjuhtide Ühingu esinaine; Gerli Liivet, Eesti Õdede Liidu asepresident.

Üritused

22.septembril 2022  toimus õendusjuhtide info- ja koolituspäev haiglate eri tasandite õendusjuhtidele. 

Käsitletud teemad ja ettekanded leiate alljärgnevalt päevakava alt.

 Päevakava

12.00 – 12.05    Eesti Õendusjuhtide Ühingu tervitussõnad ja sissejuhatus päeva.  Ülle Rohi, Ilona Pastarus

12.05 – 12.20    Teemadest ja mõtetest, mis Euroopa õendusjuhtidel südamel“, ENDA õendusjuhtimise päevakajalised teemad. Saima Hinno 

12.20 – 12.50     Õendusabi kvaliteedi indikaatorid. Projekti ülevaade. Ulla Raid

12.50 – 13.05    Ülevaade projektist: 3N inimesekeskse tervishoiu toetuseks standarditud õenduskeele juurutamine õenduspraktikasse EestisAleksei Gaidajenko

13.05 – 13.30    TÜ õendusteaduse magistriõppe erialaainete sisu ja õendusjuhtimise pädevusmudelid – ülevaade.  Ere Uibu

13.30 – 14.00    Paus

14.00 – 14.45    Õenduses uut.  Anneli Kannus (Eesti Õdede Liit)

14.45 – 16.15    Eneseabi kui investeering tulevikku – kuidas õendusjuhina hoida motivatsiooni ja leida inspiratsiooni? Ere Uibu (Tartu Ülikool)

16.15                 Lõpusõnad

 

 

ENDA 2022 juubelikongress toimub 14.-17.septembril Islandil.

Vaata ka videot: https://vimeo.com/meetinreykjavik/enda2022

 

 

 

21.-22.04.2021 toimus EstNDA 2021 konverents.  Parima postri auhinna võitsid Reelika Kaljurand ja Katre Zirel.

20210423 041133 2

Hetki konverentsilt. Suur tänu konverensti korraldajatele, moderaatoritele ja esinejtele!

20210422 111016 220210422 151219 2

20210424 14183620210424 140746

 

26.11.2020 17-18.30  ENDA Annual General Meeting (AGM). MEMO

20201123 171230

 

12.-14.09 Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooni 14. kongress Helsingis. Eesti Õendusjuhtide Ühing, õendusjuhid ja õppejõud andsid märkimisväärse panuse kongressi ettevalmistamise, läbiviimise, arvuka osalemise ja huvitavate ettekannete näol.

Kongressi programmi ja ettekannete abstraktidega saab tutvuda siin.

Peaesinejate hulgas tegi väga ilmeka ja kaasahaarava ettekande TÜ õendusteaduse õppetooli külalisprofessor Mari Kangasniemi (foto vasakul). Professionaalse ja huvitava ettekandega esines TÜ õendusteaduse magistriõppekava programmijuht Ere Uibu (foto keskel, seljaga ENDA president Iris Meyenburg-Altwarg). Parima posterettekande tiitli tõi Eestisse Tartu Ülikooli Kliinikumi ülemõe Tiina Freimanni poster (foto paremal).

Mari ettekanneEre ettekanneTiina poster

Eesti delegatsioon paistis sel korral silma arvuka osalemisega. Eriti tubli esindus oli väljas Ida-Tallinna Keskhaiglast, veidi väiksem Tartu Ülikoolist ja Tartu Ülikooli Kliinikumist.

Eesti esindus ENDAITK esindusTÜK TÜ esindus

22.-23.09 2019  Õendusjuhtide suvekool Kuressaares. Suvekooli kava leiad siit, materjalid dokumentide lehel.

 

13. juuni 2019  Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia teine ühisseminar Tartus. Tehti kokkuvõtteid töörühmade senisest tööst ja jagati ülesandeid suveperioodiks. Juhtrühm kohtub 4.septembril töörühma juhtidega ning koos kavandatakse 18.septembri seminar.

EÕÄAS TartuEÕÄAS Tartu 2

 

03.- 04.06.2019 Eesti õendusjuhid osalesid rahvusvahelisel sümpoosionil Clinical Nursing Research 2019: Supporting Excellence in Patient Care.

Ürituse korraldas HUS Helsingi Ülikooli Haigla. 

Sümpoosiumil arutleti, kuidas õdede teostatud kliinilised uuringud toetaksid veel paremini tipptasemel õendusabi. Kõikidest sõnavõttudest jäi kõlama, et tänapäevase õenduse kuldstandard on Magnet. Hetkel ei ole maailmas ühtegi teist õenduse kvaliteedistandardit, mis oleks leidnud tugevat tõestust ja tunnustust. Magneti aluseks on tõenduspõhine teave haiglatest, millel on õdedele magnetiline mõju. Magnethaigla tunnustuse programmi järgimine aitab luua töökeskkonda, mis toetab ja võimestab õdesid ühise organisatsioonina arenema vastavalt uuemale teabele ja tulevikuväljakutsetele tervishoiusüsteemis. Oma kogemusi, teel Magnethaigla tunnustuse poole, jagasid Soome ja Suurbritannia haiglate professorid. Peaesinejad olid: prof M. Mitchell, prof J. Cooper, prof M. Sunderland, prof K. Jones, EdD B. Mackoff ja prof S. Salanterä.

Tiina ja Aleksei HUS

Fotol: ühingu juhatuse liikmed Tiina ja Aleksei sümpoosionil.

 

31. mai 2019  Õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia koostamise juhtrühm kogunes Paides. Lepiti kokku järgmise kohtumise ülesanded ja ajakava. Järgmine strateegia töörühmade ühisseminar toimub 13. juunil Tartu Ülikooli Kliinikumis.

 

25.-26.04.2019 ENDA juhatuse koosolek Berliinis. Osales EÕJÜ esinaine Tiina Freimann.

 ENDA koosoleku kava

FB IMG 1556977307787FB IMG 1556977351028FB IMG 1556977362961

 

15.04.2019  Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia töörühmade ühisseminar Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Fotodel kolm töörühma: vasakult juhtimise, koolituse-uurimise ja praktika töörühmad.

Juhtimise töörühmKoolituse uurimise töörühmPraktika töörühm

Töörühmade töö on sisendiks järgmistele aruteludele.

JuhtimisesKoolitusesPraktikas

 

19.03.2019 toimus ENDA 2019 kongressi korralduskomisjoni teadusrühma koosolek Helsingis.  Osales Tiina Freimann. Koosolekul pandi paika lõplik kongressi programm. 

 

09.01.2019 Eesti Õendusjuhtide Ühingu juhatuse ja üldkogu koosolek toimus Tartus. Juhatus otsustas korraldada esimese rahvusvahelise õendusjuhtimise konverentsi Eestis. Konverents toimub Tartus 20.-22. aprillil 2021.  Konverentsi esialgne pealkiri on „Õendusjuhtimine - kujundades terviklikku vaadet“, „Creating a comprehesive view on nursing leadership.

Üldkogu kinnitas majandusaasta aruande 2018.

 Majandusaasta aruanne 2018

 

 22.08.2018  Õendusjuhtide ühingu juhatuse koosolek Pühajärvel.  Koosolekul otsustati ühineda Euroopa Õendusjuhtide Assotsiatsiooniga ning korraldada Eestis 2020. aastal esimene rahvusvaheline õendusjuhtide konverents. Koosoleku raames toimus kohtumine EÕL juhatusega.

Juhatus 1

 Fotol juhatuse liikmed.

 

 20180823 162506

Fotol Eesti Õendusjuhtide Ühingu liikmed.

 

19.-20.04.2018    Euroopa Õendusjuhtide Ühingu (European Nurse Directors Association - ENDA) koosolek Berliinis.

ENDA koosolek

Kohal olid ENDA juhatuse liikmed ja kutsutud osavõtjad, teiste hulgas Eesti Õendusjuhtide Ühingu (EÕJÜ) esinaine Tiina Freimann. Koosolekul valmis uus ühingu põhikiri ning tehti hulk otsuseid ühingu struktuuri ja edasiste tegevuste kohta. Võib öelda, et ENDA on läbimas põhjalikku uuenduskuuri, mille toetamiseks oli hea tuua positiivseid näiteid EÕJÜ lühikesest, kuid aktiivsest tegutsemisest, sh õendusterminite süsteemi 3N rakendamise ja eriõe magistriõppe õppekava avamise toetamisest ning ettepanekutest õendusteadusliku uurimistöö ja õdede akadeemilise õppe arendamiseks. Koosolekul pälvisid  muuhulgas tähelepanu magistrikraadiga eriõdede kompetentsid ja nende kasutamine praktikas. Hea näide oli taas võtta Eestist - õe ja ämmaemanda iseseisvad vastuvõtud ning haigekassa vastav rahastus.

Juhatus otsustas muuta ENDA konverentside korraldamise tava ning osaleda aktiivsemalt konverentside ettevalmistamisel. 

Liikmetega aktiivsemaks suhtlemiseks otsustati uuendada ENDA kodulehte ja võtta kasutusele uusi suhtlemiskanaleid. Osalejate huvi ja kiituse pälvis EÕJÜ koduleht. Edaspidi oodatakse juhatuse liikmetelt aktiivset tegutsemist kohalike uudiste kajastamiseks ENDA kodulehel.

EÕJÜ kirjale toetudes otsustas juhatus, et kohalike organisatsioonide liitumine ENDAga otsustatakse iga kord eraldi. Otsustamisel ollakse avatud ja arvestatakse liitujate vajadustega. Kõik liikmesorganisatsioonid, sh EÕJÜ, saavad hääleõigusliku koha ENDA juhatuses.

Juhatuse õnnesoovid pälvis kauaaegne ENDA juhatuse liige, kes valiti Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (International Council of Nurses - ICN) asepresidendiks.

 Prof Alessandro Stievano

 

22.03.2018    Õendusjuhtide ühingu juhatuse ja üldkogu koosolek Tartus, kus kinnitati ühingu põhikirja muudatused, majandusaasta aruanne 2017, arengukava 2018-2020 ning 2018. aasta tegevuskava.

Majandusaasta aruanne 2017

EÕJÜ arengukava 2018-2020

 

13.03.2018     Koosolek õendusteaduse õppetoolis prof. Mari Kangasniemi osalusel. Kohtumise eesmärk oli jagada ideid ja mõtteid õendusteadusliku uurimistöö ning õdede akadeemilise õppe arendamisest Eestis ning saada selgust, missugused on kutsevaldkonna riiklikud ja regionaalsed vajadused uurimistööks ja akadeemiliseks õppeks ning ootused õendusteaduse õppetoolile seoses juhtide, õppejõudude ning uurijate õpetamisega. Koostöökohtumine on ühtlasi üheks sisendiks uurimistöö strateegia uuendamisele.

EÕJÜ ettepanekud õendusteadusliku uurimistöö ning õdede akadeemilise õppe arendamiseks Eestis

 

17. jaanuar 2018   Õendusjuhtide ühingu juhatuse koosolek, kus tehti kokkuvõte möödunud aastast ja kavandati edasisi tegevusi.

Juhatus 3

Fotol juhatuse liikmed: vasakult Anastassia Org, Jana Trolla, Maire Raidvere, Alevtina Uustalu, Tiina Freimann, Ülle Rohi, Aili Tilgre, Aleksei Gaidajenko.